Fastighetsservice


Vår fastighetsservice håller din förening i toppskick

- både inuti och utanpå

FASTIGHETSSERVICE



Vicevärdstjänster

Att sköta hela fastighetsförvaltningen kan vara mycket för en förening - lägg över hela eller delar av det på oss.



Säsongstädning

Förutom det dagliga underhållet kan det ibland behövas rensas i hängrännor och blåsas för löv på gården. Vi gör det gärna för er förening.



Ekonomiservice

Fakturering och löpande bokföring är essentiella men komplicerade komponenter i en förening. Använd oss så slipper ni huvudvärk.



Tak och fasadbehandling

Mot mossa, alger och lav. Vår utbildade personal arbetar alltid så miljövänligt som möjligt. Vi utför också inspektion av tak samt byte av takpannor.



Halkbekämpning

Att vara ute och skotta eller ännu värre, trilla och slå sig, under vintern är inget kul - låt oss sköta plogandet och halkan - det vinner alla på



Trapp- & ingångsstädning

Rena och städade ingångytor skapar en trevlig och inbjudande miljö för alla boende och gör att alla trivs.



Skötsel av utemiljö

Underhåll av föreningens utemiljö; planteringar, plattläggningar, sandlådor och allt däremellan.



Tillsyn och Underhåll

Skyddsronder och inspektion är en del av det systematiska arbetet för att säkerställa fastighetens säkerthet och värde.

Vi hjälper er att skapar eller följa föreningens underhållsplan - som är förstås är skräddarsydd för just er.


Ventilation

Vi utför inspektion OVK på ert ventilationssystem. Felsökning, reparation, service och optimering av bla. FTX system. Att ha en fungerande ventilation bidrar till en bra innomhusmiljö och bättre hälsa.


Undercentraler

vi hanterar styr- och reglerteknik. Regelbunden journalutförande av värden. Optimering vid behov för att dra ner på underhållskostnader.



Jourtjänster

Vissa saker kan inte inte vänta till nästa arbetsdag. Då kan du ringa oss - så kommer vi direkt.




Och mycket mer...

Allt får inte plats på hemsidan - hör av dig om du är tveksam.

KONTAKTA OSS


Lund

Åldermansgatan 2

Hörby

Åkerbergsväg 26


Email: info@brokamp.se

Telefon: 046-400 42 89

KONTORSTID

Måndag - Torsdag:  8 - 18

Fredag: 8 - 16


JOURTID

Måndag - Torsdag:  18 - 02

Fredag: 16 - 02

Lördag - Söndag: 8 - 24

Telefon: 046-400 42 89

SE SENASTE NYTT

Copyright © All Rights Reserved